Vương trượng đá ngọc Hoàng Long N054

+ Chất liệu và hoàn thiện: Gậy như ý đá ngọc Hoàng Long (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 33cm x 13cm x 19cm + Khối lượng: 1.5kg + Ý nghĩa: biểu tượng của công danh thăng tiến, địa vị vững vàng, tránh kẻ tiểu nhân. + Cách sử dụng:

Vương trượng đá Bạch Ngọc Quảng Đông N052

+ Chất liệu và hoàn thiện: Gậy như ý ngọc trắng (Bạch Ngọc), Quảng Đông. + Kích thước (dài x rộng x cao): 32cm x 11cm x 18cm + Khối lượng: 1.3kg + Ý nghĩa: Tăng thêm công danh, uy quyền, sự tôn nghiêm cho người sở hữu, hóa giải điều thị phi. + Cách

Vương trượng ngọc Hoàng Long Tân Cương DT167

+ Chất liệu và hoàn thiện: Gậy như ý đá Hoàng Long (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 22cm x 7cm x 8.5cm + Khối lượng: 0.6kg + Ý nghĩa: Tăng thêm công danh, uy quyền, sự tôn nghiêm cho người sở hữu, hóa giải điều thị phi. + Cách

Vương trượng chạm Tỳ Hưu bạch ngọc lớn DT221

+ Chất liệu và hoàn thiện: Gậy như ý chạm Tỳ hưu chế tác từ Bạch Ngọc (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 35cm x 11cm x 17cm + Khối lượng: 1.4kg + Ý nghĩa: Tăng thêm công danh, uy quyền, sự tôn nghiêm cho người sở hữu, hóa giải điều

Vương trượng chạm Tỳ Hưu Bạch Ngọc nhỏ DT222

+ Chất liệu và hoàn thiện: Gậy như ý chạm Tỳ hưu chế tác từ Bạch Ngọc (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 23cm x 7.5cm x 15cm + Khối lượng: 0.6kg + Ý nghĩa: Tăng thêm công danh, uy quyền, sự tôn nghiêm cho người sở hữu, hóa giải điều

Vương trượng đeo cổ ngọc Phỉ Thúy S734

+ Chất liệu và hoàn thiện: Gậy như ý đeo cổ ngọc Phỉ Thúy (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng): 2.5cm x 1.4cm + Khối lượng: 2g + Ý nghĩa: củng cố địa vị và quyền lực, chống lại kẻ tiểu nhân. Tăng thêm công danh, uy quyền,sự tôn nghiêm cho

Mặt đeo cổ vương trượng ngọc Phỉ Thúy S055

+ Chất liệu và hoàn thiện: Gậy như ý ngọc Phỉ Thúy (Vân Nam, Miến Điện) + Kích thước (dài x rộng x cao): 2cm x 0.5cm x 0.5cm + Khối lượng: 2g + Ý nghĩa: củng cố địa vị và quyền lực, chống lại kẻ tiểu nhân, tăng thêm công danh, hợp mệnh Kim,

Vương Trượng – Gậy Như Ý – Vượng Trượng Phong Thủy